Saturday, 19 August 2017

Fictive 1805 campaign of another club


I Participated in a fictive 1805 campaign of another club(the Stipsicz-Hussars from Aalst)
An 1805 campagn where France not only faced the Russians and the Austrians, but also the Prussians.
I was the Russian player. Hereunder the deploment areas of the players
Russian and Austrians had 4 corps, the Prussians 5 of which two were small.
The French had 8, but one was a Bavarian corps one was cavalry and one very small.
The pure French corps could move2x faster than the others, The cavalry corps even more.
The quality of the French was higher, but the sheer numbers of the allies were too telling.
The French won more battles, but the bigger battles were for the Allies.
The rule for the battles was the "Refight" rule by Karim Van Overmeire, who was also the organisor of the campaign.Battle reports on their clubs site:
http://www.stippies.be/

2nd battle of WeimarSunday, 13 August 2017

Crisis Antwerp 2017 project: Plataea 479BC - participation game: preparing Persians & Medes

The X-Force figures (2 Medes provincial infantry, 1 Satrap Guard infantry) painting finished except for some finishing touches and the varnish.Persian cavalry: The 3 units needed for plateaa

The generals: one for each of the 4 divisions and one for the Perisan cavalry


Starting 4 units of Persians: 1 of Archers & Slingers, 1 of Kardakes and 2 of Provincial infantry.
Saturday, 12 August 2017

Vooruitblik activiteiten 2017-2018 + volgende speldag


4 & 15 oktober is het terug Plastic & Steel in Affligem:

Ik veronderstel dat Adrien terug een tafel zal opstellen met een 2 daagse game.
Ik stel voor om net als vorig jaar, dat ik samen met Steven op zaterdag een game breng: in dit geval een laatste testgame ifv Crisis.
Voorstellen voor wie  zondag iets wil doen zijn welkom. Ik heb Erwin een tafel van 4m op 2m gevraagd.

4 november: Crisis 2017  in Antwerpen:
Plataea participation game. Alle hulp is welkom.
Warcon 2018
De Thunderboldts uit Gent organiseren weer een Warcon conventie in 2018.
17 februari,  Kloosterstraat 26 Merelbeke.
Wie en wat moet nog bepaald worden
https://www.facebook.com/Warcon-Ghent-597728713702241/

Crisis 2018:
Al ook even een vooruitblik naar volgend jaar. Dan gaan we de WOI toer op.
Steven heeft 1/32 figuren en tanks! voor WOI gevechten.
De grote uitdagingen zijn: het terrein in orde krijgen :
Best terug ook een tafel van 4m op 2m. Ik denk niet dat voor de volledige oppervlakte een in isomo  uitgesneden terrein haalbaar is, vooral ifv opslagplaats achteraf.  best alternatief is vermoed ik kraters maken in isomo . We kunnen echter ook gaan naar een iets groenere ondergrond: een geallieerde doorbraak op het einde van de oorlog met een Duitse tegenaanval met tanks Een ruïne van een dorpje en dus ook weer die granaattrechters errond.
Dit lijkt misschien vroeg, maar om het mooi te krijgen zal er tijd inkruipen.


Tweede uitdaging is het reglement voor WOII en ook WOI dat in ontwikkelingsfase zit uitgewerkt krijgen en genoeg testen.


Campagne:
Na de overambitieuze tegenvallende ACW campagne is het misschien terug de moment om een nieuwe te plannen ergens tegen het einde van het jaar of zo.
Voorstellen zijn welkom. Als eens iemand de spelleider wil zijn, mag dat zeker ook.
Ik heb wel een idee voor een Napoleontische campagne: 1807 Polen campagne in de sneeuw: Russen en (één korps)Pruisen tegen de Fransen.
Met Siegfried die de figuren van Geert heeft is het zelfs mogelijk om grotere slagen uit te vechten, of misschien kleinere slagen bij hem of ergens anders te laten doorgaan.

Laat maar weten wie interesse heeft, en als wat: (spelleider/campagnespeler of enkel veldslagspeler)


Super grote slag:
Enkel een los idee. Enkelen van ons "clubje" hebben Napoleontische figuren op 1/32 .
zou het niet mooi zijn om die eens voor een groot stuk eens samen te krijgen voor een 2 daagse grote slag? Op  Plastic & Steel 2018 bvb. en Leipzig 1813 eens doen?


Tot slot,
volgende speldag:
ik stel voor om op zondagnamiddag 3 september nog een samen te komen.
Ik zou nog eens de western game van op Crisis 2016 uit de kast willen halen.

Voor wie dat niet zo ziet zitten kan ik eventueel een 2 tafel voorzien. Voorstellen welkom.
LOTR bvb ook al een tijdje geleden.


Iedereen welkom, ook mensen die je eens tot het gamen wil introduceren..

Cheers
Dirk

Sunday, 6 August 2017

Brugge : Fictieve slag van Rome versus Carthago.

Played at Gilbert's home in Bruges, against Steven. His account in Dutch.


Opstelling van de Roomse Cohorten. (plus minus een 500  tal figuren).
Op de linker en rechter vleugel acht "allae" (escadrons) zware cavalerie.
In het centrum drie testudo's met als speerpunt een afdeling "War - dogs" en" Fire - pigs".
Daar tussen gewone troepen met op Rechts de "Primus,Pilus" (de Centurion van het 1 ste Cohort) met de elite.

De" Legatus" (hier hoofd commander) commandeert de rechter vleugel en is omringt door de "Tiarii "  (Veteranen).

Op links beveelt de "Tribunus , Laticclavius" of (Aide - de -Champs),ook omgeven door de veteranen.
Voor dit alles staan d e "Velites" opgesteld en op de open plaatsen tussen de centuria in, staan een 40 tal boogaschutters en 20 slingeraars.
De slagorde van Carthago. (ongeveer 350 figuren).
Links , rechts  en in 't centrum enkele escadrons lichte cavalerie.
In  het centrums slingeraars en boogschutters,gesteund door een Phalanx  Veteranen en zware infanterie.
De meeste eenheden zijn lichte troepen aangevoerd op rechts door Hannibal en op links,door zijn broer Harbadal.

Voor dit alles uit, troont een divisie van niet minder dan 16 olifanten ,die het mindere aantal van d e Carthagers moet compenseren.
Hierbij werd een provisorisch systeem uitgetest,die vooral op het gebruik van d e olifanten betrekking had!
T.t.z. :Bij contact of aanval op een olifant,moest de tegenpartij een" C "gooien,om al dan niet een effect te bekomen.Indien dit het geval was,dan werd er een kleuren dobbelsteen gegooid met de volgende euvels!
Rood : Olifant is gedood + alle passagiers!
Groen : Olifant is licht gekwest  - geen gevolgen!
Oranje : Olifant wordt teruggeslagen:50 cm in de richting v/d pijlen dobbelsteen!
Purper/roze :Olifant is gekwest en kan slechts 20 cm vorderen en geen chargebonus meer!
Blauw : één van de passagiers is gedood (1 dobbelsteen minder)
Wit/geel :Karnak is dood en d e olifant slaat op hol!Met pijlensteen tot gestopt!
De slag.

Rome is aan zet en meteen gaat de zware cavalerie  op beide flanken in de aanval!
De shirmischers rukken op en de ganse eerste linie zet zich in beweging.
De reactie van Carthago laat niet op zich wachten en Hannibal zendt bijna ogenblikkelijk zijn ondieren op d e Centuria af, terwijl zijn boogschutters  en slingeraars het centrum bestoken.
Op de rechtervleugel boeken zowel cavalerie ,schirmischers en de elite succes,in die mate dat ze bijna een doorbraak konden forceren.
De war - dogs bleken geen partij voor de olifanten en ook d e zwijnen moesten het onderspit delven.
De testudos,die door hun trage vooruit gang (10 cm) langzaam vorderden,werden door enkele beesten aangegrepen,waardoor twee schilpadformaties,hun opstelling moesten verbreken en verder strijden als gewone troepen.Maakten de Romeinen vooruitgang op rechts,dan kwam Carthago hard aan op hun linker flank.
Het werd één grote  "wielende" beweging,die na meerder e uren aan een andere rotatie begon!
Olifant na olifant werd afgeslacht of op hol gestuurd,maar op de duur was hun overwicht toch van doorslaggevend belang;De Carthagers drongen Rome op rechts zondanig terug, dat de "Tiarii" hun Legatus moest beginnen verdedigen.
Hardabal liet het leven terwijl hij moedig een tegenaanval tachtte te onderdrukken,maar ondertussen had Carthago de druk opgevoerd en week Rome stilaan terug.
Na een zes uur van harde slag,kon het in principe nog alle kanten uit!

Rome was zijn volledige ruiterij kwijt,schirmishers nagenoeg onbestaande en tal van centuria waren ten prooi gevallen aan heftige aanvallen van dieren zowel als van krijgers.
Daarentegen was hun laatse linie ,met de meeste veteranen ,bijna volledig intact en waren beide leiders nog aan bod. Elf van de zestien olifanten waren afgeslacht!
Maar Carthago was ver van uitgeteld,ook zij hadden nog Phalanxen en zware veteranen in hun rangen, op cavalerie konden ze ook niet meer rekenen.
Spijtig dat we nooit de ware toedracht zullen weten,maar ik elk geval het was een spannende strijd en voor mij persoonlijk lichamelijk afmattend.
Om de mobiliteit van het spel te bevorderen werd er niet voor bevelen gegooid, Officieren konden wel of niet aangehecht worden.Saturday, 5 August 2017

Saturday, 29 July 2017

Crisis Antwerp 2017 project: Plataea 479BC - participation game: preparing the Persian army

The Lion division

Isolated hoplite

Medes unitsRidiculous Repititious Replays No 1: 'A bridge too often'

Ages (yes I'm getting that old) of toy soldier interests combined with the world wide web led to a lot of articles, pictures and ideas. One of the blogs I've read for years is 'Collecting Toy Soldiers' by Brian Carrick, typically recognized by his icon, this converted French Cuirassier:Can be found at: http://toysoldiercollecting.blogspot.nl/2012/11/the-mid-c18th-game-begins-to-look-like.html


Savage fire starts with a spark

One of Brian's posts inspired me to to do something like it. Especially his type of gaming table layout intrigued. A main part for the typical bridge, in the scenario, defended by a unit of dismounted dragoons. His choice for a fun mix-up of figures is something we have in common, though he's a bit more realistic then what I am prepared to 'risk'. Great inspirational material it was/is! Thanks for that. I contacted Stan (my gaming mate) and made an appointment. Dressed in my DIY outfit, got to work and build a bridge like (sort of)  the one the 'founding father' used in his game. (The procedure of the construction of the bridge can be watched in detail in a posting at Facebook community page: The Batavian: painted toy soldiers"Excuse me.... now how are we supposed to call this battle:

 A bridge too often"?

A panorama from the surrounding hills shows us a beautiful, walled town. Under siege of the terrible Brockensteiners, the inhabitants prepare for their horrible fate and a general call to arms is proclaimed by the local town crier. 
The first outflanking maneuver tried by defenders of the town. Over a small secondary bridge onto a bank, distantly already occupied by the enemy forces.
The general of the defending army, situated just across the bridge, overseeing his overall deployment.Dismounted unit of dragoons taking position at the main entrance of the town. 


City militia gun crews prepare their ordnance for an enemy  left flank bombardment.


A hot air balloon-view of  'a bridge too often'.


Brockensteiner grenadier guards await their finest hour in reserve at 'Ol Mills Hill'


A valliant dragoon defending his position on the main bridge.


The boyish sensation

 Like in childhood, it makes no sense to limit yourself to specific timeframe historic figures ones hooked up by a game theme. Imagination and friendship are the major ingredients of a successful wargame event and that can not be beaten by the restricting attitude to have everything historically punctual. Same goes for game resolutions 'according to the rules'. All rulesets I know start off by proclaiming a sensible and friendly attitude towards fellow participants, most of the time, your opponent. And lets face it; it's better and nicer for your own feel-good experience, as well.   The rurals trying to hide their more valuable possessions. 


The enemy cavalry advances toward the town at the trot.


More beer for thirsty throats, please...


Stop this nonsense Holy Man! There's a war going on.


Somewhere more Brockensteiners are marching double quick.....


In the eclips of the Christmas season...

The sun downing and still no shelter for his treasure...


"To paint or not to paint, that's the question"

As one can see, both fully painted figures and bare plastic nude ones. are being used in the game(s). Surely it is obvious me too, like fancy colored minimen. Painting in itself is fun and a relaxing activity. It's the fourth dimension; time,  that keeps me from doing all this in a given timeframe. If given that too much credit, no game would be possible. And in my case, I'm honest, thats the toy soldier activity I want to give the highest priority, it's the big fun factor.
In the early evening hours, enemy reserves are getting dangerously close to town..And more.... and more come in..


Let us prepare the defenses for that... 


More troops to the flanks...

And the actual fighting commences...


Using the About Bonaparte wargame ruleset for 54mm figures.


I need more 'townish' scenery pieces: let's name this residency 'Bareburry'
Dismounted cavalry from town, skirmishing in and around the farmstead
The road spells carnage.... (as does the blue die in the picture)WHAT's NEXT.

 Number two in this series Ridiculous Repititious Replays, we'll once again go into the Anglo-Boer War (1901) with a Wargames Illustrated (solo) scenario suggested by Mr. Nick Stern. It is called: The Guerrilla Raid. Table layout will be like this.
HOPE YOU LIKED IT AGAIN!

Questions or remarks are more then welcome below!

Please visit and like my community Facebook page:

The Batavian: painted toy soldiers