Tuesday 12 May 2015

PICTURES


I could not resist to put these beautiful pictures on this site.
I am completely speechless.....


Saturday 9 May 2015

Alternatief aanvalsplan voor de Oostenrijkers

Dit is het strijdplan van de Oostenrijkse spelers. Blijkbaar wekte de ervaring van de 1e Regensburg slag met de Württenbergers  zo'n vrees van deze laatste dat de Oostenrijkers geen aanval aandurfden.
Daardoor werd juist de sterkste positie aangevallen, waar ook de grootse concentratie aan Franse en Geallieerde troepen stond. Maar juist deze sterke positie met de vele hindernissen kon juist een voordeel geweest zijn, ja zelfs een val voor het Saksisch korpsen en Duitse Divisie. De meeste troepen waren immers geconcentreerd in de sterkste positie. Kortom, de Oostenrijkers hadden dit kunnen uitbuiten door zich te richten op de numeriek zwakkere om de slag te winnen.

Het belangrijkste terrein element was mijns inziens het centraal gelegen bos(1). De inname ervan had de bewegingen van de geallieerden serieus kunnen hinderen. Tweede element (2) is de heuvelrand en de doorgang naast de vijver. Het derde strategisch punt was de (3) doorgang tussen de vijver en de kleine heuvel + deze heuvel zelf.  Laatste belangrijk objectief (4) voor dit plan is het verslaan van de Württenbergers. Indien deze laatste over 50% van hun eenheden kwijt waren en dus verplicht het slagveld te verlaten konden de vrijgekomen eenheden het IIe korps steunen om de overwinning consolideren. 


  1. inname bos en vasthouden 
  2. verslaan Fransen op de heuvel en doorgang langs de vijver behouden
  3. vernietigen batterij verslaan Franse brigade van het Saksisch korps, daarna steun tegen de Württenbergers.
  4. verslaan Württenbergers
  5. de 2e Württenbergse brigade zoveel mogelijk schade toebrengen en verhinderen steun te geven aan de 1e brigade. 
  6. de jägers en grenzers moeten een sortie van de Beierse troepen verhinderen.
  7. vernietigen batterij en zo lang mogelijk het bos houden
  8. Duitse divisie en Saksen die door deze doorgang komen zoveel mogelijk schade toebrengen en met vuur tegenhouden van de grote batterij en de jägers.
  9. indien teveel vooruitgang van de vijand deze met aanvallen terugdrijven. 

Uiteraard is die te gedetailleerd om voor de slag te hebben vastgelegd, maar dit was toch al voor de slag min of meer mijn idee voor een Oostenrijkse overwinning. 

Deze verschillende keuzes die Adrien (Maarschalk Berthier) had voor de opstelling van de Geallieerde troepen. De 4e werd gekozen.Wednesday 6 May 2015

IN MARCH, FINALLY ...

How much are we willing to wait before making a dream?
I do not know but in recent years, thanks to your enthusiasm, I believed it was possible to give form and substance to a desire that I carried in by time.
From this moment, I can think of have reached that  point of no return where every soldier in the painting is more a part of me that reaches the army of my passions, the dream of a child who meets the frustrations of an adult.
Exaggerated?
No, this is my first French Army and, from now on, nothing will ever be the same.
 
A first look at the battalions.
 


A great effort that you have joined some friends (even relatives ...) with free gifts really exceptional.

Italeri mon Amour!


Hat forever!

French official painted by the master Luciano Leni, with friends like these ...

Grenadiers and Voltigeurs: second to right is a grognard paint by my Brother Nicola.

Moreno Bianchi, will be with me to Waterloo for the bicentenary. These are his courassiers, simply magnificent!


This is his light artillery, as you see friends haven't left me alone

Beyond my line there is, in red hat, "Felice", my wife's gnome, no fear, in his heart is a brave french grognard!


Forward to the bayonetA long line.


Ready to advance behind the cavalry.


Details.

Now I get to paint antagonists: the Russians Army of Tsar Alexander. This adventure began for "game", it is appropriate to say, and continues for several months. Appreciate my good will, I'm only (or almost ...) and I need to do on both sides, but now we're almost to end and the two armies are pawing.
I hope you enjoyed this effort, a tribute also to return the enthusiasm that give me your post.
A presto.