Sunday 27 December 2015

Dutch Revolt: Staats leger vs Spanish late Emperial in 20mm Revell models

Con Honores  de Batalla

Third Christmasday in the Netherlands. Times for a good old-fashioned tabletop battle. Used the About Cromwell rules (author Dirk Donvil). Not 54mm this time but 'did we not all have 'm once' 1/72 plastic figures by Revell and House of Campaign. Pictures can be seen here:

https://www.facebook.com/The-Batavian-painted-toy-soldiers-678497345579565/

in my The Batavian: painted toy soldiers Facebook community page. 

Thanks to Stan for his opposing capabilities, Peter for some additional scenic elements and Dirk & friends for their inspiration. Massimo, a warm and special thanks to you for the nice fortress sculpture that Stan brought me, in your name, from the horrible fields of Waterloo last summer!

Saturday 19 December 2015

Wednesday 16 December 2015

Nieuwjaarsgame : zondagnamiddag 24/01/2016


Zondagnamiddag 24 januari, nieuwjaarsgame in De Pinte bij Bart en Martine.
(tenzij de weergoden ons ongunstig gezind zijn)

Thema nog te bepalen.

Een idee is Friedland 1807
AWI of French Indian wars zijn ook alweer een tijdje geleden.
Nog eens oudheid kan ook.
Steven stelt "Rorke's Drift", Zoeloes tegen Britten voor als nieuwjaarsgame. Hij heeft 180 geschilderde Zoeloes en een 30-tal Britten.

Stilaan groeit terug het idee om een campagne op te starten:
ook hier ligt nog niks vast en zijn er meerdere mogelijkheden:

1899 campagne in Egypte: Fransen tegen Ottomanen en Engelsen.
1808-1809 in Spanje. Fransen en geallieerden tegen Engelsen Spanjaarden en Portugezen.
1813 campagne alles uit de kast(uitgezonderd Engelsen en Ottomanen): Fransen en geallieerden(Beieren/Saksen/Württenbergers) tegen Russen/Oostenrijkers/Pruisen /Zweden
AWI of French Indian wars
1807 campagne  Russen en Pruisen tegen Fransen en geallieerden.
Voorstel Steven ACW hij heeft nog veel figuren (wie nog?)


Sunday 29 November 2015

Kingdom of Heaven in 54mm - Bruges 13/11/2015

Waregame thema : Kingdom of Heaven (naar gelijkgenaamde film!).
Gamers :" Balian of Ibelin", alias Gilbert, verdediger van Jeruzalem, versus Steven  als " Salah ad-Din Yoessoef bin Ajjoeb ", belager van de Heilige stad.
De situatie : een groot Saraceens leger (voor iedere eenheid Kruisvaarders, tellen twee eenheden Moren. ) belegert de stad.       Zij beschikken over  : drie stormtorens, een zware blijde, vier zware katapulten en verschillende lichtere versies. Stormrammen, een mobiele stormladder, een zware hakbijl en een sloophamer op wielen.
Bovendien bouwen ze een houten ramp, waarop de stormladder kan vorderen en de infanterie beschikt nog over gewone ladders.
Balian heeft het bevel over : vier eenheden boogschutters, twee elites van Tempeliers, waarvan twee cavalerie. Eén eenheid veteranen (Hospitaalridders), drie milities, een escadrons veteranen te paard, vier katapulten en drie ballista's. Veder verdedigen een eenheid piekeniers, twee zwaar bepansterde ridders units en een halve eenheid kruisboogschutters de toegang tot de hoofdpoort!
Drie ketels met kokende olie wachten op diverse torens de aanvallers op en de zware muren van de stad moeten het ergste voorkomen!!
De Strijd begint.
De belegeringstoestellen rukken op en de Moorse artillerie geeft het beste van zichzelf. In de loop van de strijd zullen zij de doorslag geven. De blijde, die opgesteld staat voor de citadel van de stad, brengt meteen schade toe en dit object is een doorn in het oog van Ibelin, die zich meteen persoonlijk belaagt voelt.
De belegerden beantwoorden het vuur en ogenblikkelijk vat er één van de aanvalstorens vuur! Tijdens de tweede beurt wordt de opstelling van de Saraceense ruiterij duidelijker en Balian besluit tot een directe uitval.
Onwetend van een onderaardse gang vanuit de citadel, had Saladin het zwaarste stuk geschut er recht tegenover opgesteld. Een buitenkansje voor de bereden Tempeliers, die de verbouwereerde bedieners op het lijf vielen. De afloop was bemoedigend voor de Tempel Ridders, die het stuk en de bemanning overmeesterden.
Op hun beurt werden zij echter aangevallen door een dichtstbijzijnde eenheid infanterie, vooraleer zij nog een katapult konden vernietigen, die in de nabijheid stond. Deze strijd ging door totdat de elite was uitgeroeid, maar het resultaat was bereikt, de blijde zweeg voor de rest van het spel!
Zoveel maal dat de Kruisvaarders een stormtoren in brand staken d. m. v. brandende pijlen of projectielen, evenveel keer blusten de aanvallers het vuur. Dit gaf alleen maar uitstel van executie, want uiteindelijk kwamen de rollende gevaarten tot dichtbij de wallen.
Maar, zoals het ook in de film voorkwam, hadden de verdedigers zich voorzien van harpoenen met daaraan een kabel, die met een tegengewicht was verbonden. Twee , vanuit torens afgevuurde van deze projectielen, boorden zich door de wand van een stormtoren en in zijn val vernietigde deze nog een katapult op de koop toe. De inzittenden en omringende krijgers wisten zich op tijd uit de voeten te maken, zodat het nog mee viel voor de agressors.
Ondertussen hadden twee escadrons zware ruiterij ook een uitval gewaagd, door de hoofdpoort en vielen een verschanste eenheid boogschutters aan. Deze laatste leden verliezen en trokken zich veiligheidshalve terug. Een goeie zet, want de cavalerie liep in de val en werd van alle kanten door artillerie bestookt. De leider werd gedood en de rest trok zich terug binnen de muren van de stad.
Daar een stromram en de aanvalsbijl  dicht genaderd waren aan het voorgebouw , kregen de kruisboogschutters en de ondersteunende Ridders bevel zich binnen het poortgebouw terug te trekken. Tijdens dit manoeuvre sneuvelden meerdere manschappen.
Eén van de torens had intussen de wallen bereikt en de belagers vielen de boogschutters aan die de toren en de ruïne bewaakten. Gelukkig waren die gesteund door een militie, zodat ze niet meteen onder de voet gelopen werden. Ook de artillerie van gaf een goede steun, zodat de Moren zich tijdelijk moesten terugtrekken.
Saladin, wetende dat zijn troepen aangevallen waren, zond zijn mannen op hun beurt naar de onderaardse grot, die toegang tot de citadel verschafte. Bij de versperring aangekomen, begonnen zij de toegang in te beuken. Na enkel beurten was Balian gewaarschuwd, dat er zich onder zijn voeten belegeraars aan het werk waren. Twee milities en een groep Tempeliers werden daar op afgestuurd.
De strijd onder de citadel zou doorgaan tot het einde van het spel en bleek min of meer op een status quo uit te draaien.
Op de rechterflank hadden boogschutters en katapulten al een zware tol geëist, waardoor de overlevenden hun heil zochten achter de tweede verdedigingsmuur. De Moren begonnen de ladders op te klimmen!  Enkele boogschutters en artilleristen van de rechtse toren, waren zo wanhopig, dat ze o. l. v. hun officier in de aanval gingen en de Saracenen uit het bovenverdieping van de stormtoren wisten te verdrijven.
De aanvallers bleven echter komen en tenslotte bevonden de speerpunten van Aladins legermacht zich toch binnen de toegangspoort van de citadel. Een van de muren was ingenomen en een andere gesloopt, er kwamen hiaten in de omwalling van Balian.
Jammer genoeg konden wij die spannende ontknoping niet meemaken, daar we al een grote zes uur aan het gamen waren, was ons limiet bereikt en werden de vijandelijkheden gestaakt.
Na het optellen van de punten bleek dat Saladine, het ruim gewonnen had op punten 232/158, een verdiende overwinning dus, maar een beetje met een wrange nasmaak, daar Jeruzalem niet gevallen was.        
P. S.
Er zijn jaren van knutselwerk en twee dagen van voorbereiding aan deze game voorafgegaan. Het resultaat van ons werk zie je hier op onze foto's. Wij hebben genoten van onze hobby - dag en hopen via deze beelden jullie iets van onze ervaring over te dragen.
Met vriendelijke groeten. Steven en Gilbert.
ASSEBROEK, 13/11/2015.
Waregame theme : Kingdom of Heaven (movie with Orlando Bloom!).
Gamers :" Balian of Ibelin", alias Gilbert, defender of Jerusalem, versus Steven as " Salah ad-Din Yoessoef bin Ajjoeb ", attacker of the Holy City.
De situation : a big army of Saracens  besieges  Jerusalem. For each unit of Crusaders , there are two units of Saracens .
They have : three attack towers , heavy -  and a lot of light artillery (catapults), and several mobile sieges constructions. They are building a wooden rampage to reach de walls en using several ladders.
Balian has :  four units of bow-man, two elite Templers horseman and one of veterans. One unit Hospital Knights (veterans), three militia, four catapults en three ballista's.
Two heavy armored Knights quads, a unit of pikemen and a half unit of crossbowmen are defending the main gate. On three towers , boiling oil can  be used and the heavy walls will do the rest!.
THE BATLLE STARTS.
All the sieges machines are on the move and the artillery will be very dangerous for the whole battle.
The biggest  catapult is in front of the city's citadel and Balian is directly involved.
The defenders open fire and one of the siege towers catches fire. After the second round of the game ,  the strategy of the Saracens  became clear and" Ibeline" ordered a counter - attack .
Unfamiliar with the secret tunnel under the citadel, the Saracens didn’t  expect a surprise. The Templars knights destroyed the heavy ballista and killed the crew. But before they could strike at another target, they themselves were attacked by a nearby infantry unit. The struggle lasted until all Templar knights laid death on the field, but the with the destruction of the ballista, their death was not in vain. More and more siege  towers were  set fire on a tower , by means of incendiary arrows and other projectiles ,  but the attackers were able to save most of the towers.  And they continued to close in to the walls!
As in the film, de Crusaders had ballista's with harpoons, with cable and counter weight. One of these harpoons hit a siege tower and with the mechanism, the giant was brought down. In its fall it did  hit another catapult, which was destroyed. All of the warriors in the tower could save themselves before it smashed into the ground.
In the meanwhile two Crusader units of heavy cavalry attacked from the main gate, their target was a bowmen unit hiding behind wooden covers. Some of the latter were killed and the survivors ran into cover behind their supporting lines. A smart move, as the pursuing Templars fell ,into the trap and were now under fire of several catapults . Their leader was killed and the remaining men hurried back into the city, with heavy losses indeed!
Saladin’s men were ramming the first  gate, and bombarding the whole front building. So, Knights and crossbows were ordered to retreat towards  the main gates fortress.  Some of them didn't make it.
One of the siege towers reached the wall and  the attackers went for the crosbowmen,  by these were saved by a unit of militia coming to their aide and were able to push back the Saracens. Saladin, who had witnessed the Templars attack from the tunnel , send  a unit to try to get a foothold behind to walls by using this still open entrance.  Balian alarmed by the fighting ,  sends  two units and a elite infantry unit to stop this new thread. This heavy fighting lasted for the remaining of battle no one making a breakthrough.

On the right flank , bows and artillery had driven of the defenders from the first wall and the Saracens  used ladders to get a foothold.  A few Crusader bowmen isolated in the tower hadn’t made the retreat and succeeded in driving of an attack from a siege tower.
The attackers pushed on  and soon the spearheads of Saladin's army were master of the citadels gate. One wall fallen into the hands of the enemy , another one in ruins.  Balians defense was crumbling!
But he was saved by the bel as our  limit of six hours of gaming was reached.
Counting victory points, Saladin had won with 232/158.
But Jerusalem hadn’t fallen!
P. S.
It took years of modeling  and preparing the game took two days. The results on the pictures. We enjoyed it very much and hope you do the same.
Greeting from Bruges,
Steven &Gilbert.
ASSEBROEK, 13/11/2015.

Monday 16 November 2015

1914-1918 pictures by Ltd Jérôme Renneboog

http://madeinaalst.be/beeldbank?f_creator%5B0%5D=J%C3%A9r%C3%B4me+Renneboog

Het stadsarchief van de stad Aalst plaatst 700 foto’s uit de Eerste Wereldoorlog online. Het gaat om een unieke collectie van de Aalsterse apothekerszoon Jérôme Renneboog, die in 1914 werd gemobiliseerd en na veel omzwervingen aansluiting vond bij het Belgisch leger aan het IJzerfront. In 1915 werd hij gewond en kwam hij in een militair hospitaal terecht. Na zijn herstel bleef hij werken als apotheker. 

The city archives of the city of Aalst placed 700 photographs from the Great War online. It is a unique collection of Aalst pharmacists son Jérôme Renneboog, whowas mobilized in 1914 and after many wanderingsjoint the Belgian army to Yzer Front. In 1915 he was injured and he remained  in a military hospital for  a long time . After his recovery he continued to work as a pharmacist.

Sunday 15 November 2015

Plastic & Steel - Waterloo 1815-2015 wargame demo
PLASTICS & STEELS – AFFLIGEM 2015

VERSLAG:

Thema: Demo Refight :

THE BATTLE OF WATERLOO 1815”

Deelnemers lijst:        Zaterdag 3 oktober :

 Aan de Franse zijde als bevelhebbers:
Links van de hoofdweg Charleroi – Brussel:
Jeroen:
1ste Franse infanterie divisie met 2 infanterie brigades ; 1 lichte cavalerie brigade ; 1 foot artillerie batterij van 8 ponders.
1ste Franse zware cavalerie divisie met 1 horse batterij van 6 ponders.
Ronny:
2de Franse infanterie divisie met 2 infanterie brigades ; 1 lichte cavalerie brigade ; 1 foot artillerie
batterij van 12 ponders.
–  De zware keizerlijke garde cavalerie brigade.
Rechts van de hoofdweg Charleroi – Brussel:
Adrien:
3de Franse infanterie divisie met 2 infanterie brigades ; 1 lichte cavalerie brigade ; 1 foot artillerie batterij van 8 ponders.
- De lichte keizerlijke garde cavalerie divisie met 2 cavalerie brigades
Gunter:
4de Franse infanterie divisie met 2 infanterie brigades ; 1 lichte cavalerie brigade ; 1 foot artillerie batterij van 8 ponders.
2de Franse zware cavalerie divisie met 1 horse batterij van 6 ponders.
Centraal op de hoofdweg Charleroi – Brussel.
Voorlopig opgehouden in reserve zonder bevelhebber:
De Franse keizerlijke garde infanterie divisie met 3 infanterie brigades ; 1 foot artillerie
batterij van 12 ponders.
Aan de Britse zijde als bevelhebbers:
Westerse zijde van de hoofdweg Brussel – Charleroi :
Potske :
Rechtse vleugel :       
1ste lijn:                      1ste KLG HA batterij #6;
2de lijn:                      1ste Britse garde infanterie brigade;
3de lijn:                      3de KGL infanterie brigade;
4de lijn:                      1ste Britse light dragon hussars brigade.
Centrale vleugel :      
1ste lijn:                      1ste KGL FA batterij #9; Rechts:
2de lijn:                      2de Britse garde infanterie brigade;
3de lijn:                      2de  KGL infanterie brigade;
4de lijn:                      1ste KGL light dragons brigade.
Linkse vleugel :         
1ste lijn:                      2de KGL HA batterij #6;
2de lijn:                      2de bataljon/1ste KGL infanterie brigade;
4de lijn:                      1ste KGL light dragon hussars brigade .


Centraal op de hoofdweg Brussel – Charleroi :
Potske :
Rechtse vleugel :       
La Haie-Sainte:          2de bataljon/1ste KGL light infanterie brigade;
1ste lijn:                      2de KGL FA batterie #9;
2de lijn:                      1ste bataljon/1ste KGL light infanterie brigade;
3de lijn:                      RHA Rocket batterij
4de lijn:                      Belgische light dragons.
Centrale vleugel :      
1ste lijn:                      1ste Britse RHA batterij #6
2de lijn:                      Britse zware garde cavalerie brigade;
4de lijn                       Belgische-Nederlandse zware cavalerie brigade.
Linkse vleugel :                     
1ste lijn:                      Nederlandse FA batterij #6;
2de lijn :                     1ste Britse infanterie brigade;
4de lijn:                      Nederlandse light dragons.
Oosterse zijde van de hoofdweg Brussel – Charleroi :
Jonathan :
Rechtse vleugel :       
1ste lijn:                      1ste Britse RFA batterij #9;
2de lijn & 3de lijn:     Rechts:            1ste Schotse infanterie brigade;
                                   Links:              1ste Nederlandse infanterie brigade;
4de lijn:                      1ste cavalerie brigade/Britse zware cavalerie divisie.
Centrale vleugel :      
1ste lijn:                      2de Britse RHA batterij #9;
2de & 3de lijn:           Rechts:            2de Nederlandse infanterie brigade;
                                   Links:              2de Schotse infanterie brigade.
4de lijn:                      2de cavalerie brigade/Britse zware cavalerie divisie.
Linkse vleugel :                     
1ste lijn:                      2de Britse RFA batterij #9;
2de & 3de lijn:           Rechts:            2de Britse infanterie brigade;
                                   Links:              3de Britse infanterie brigade;
4de lijn:                      1ste Britse light dragons brigade & 2de KGL light dragon hussars brigade.

Deelnemers lijst:        Zondag 4 oktober :   

Aan de Franse zijde als bevelhebbers:
Links van de hoofdweg Charleroi – Brussel:
Jeroen & Ronny: statuut ongewijzigd.
Rechts van de hoofdweg Charleroi – Brussel:
Adrien: statuut ongewijzigd, uitsluitend detacheert hij zijn commando van de Franse lichte keizerlijke garde divisie, naar Robbe & Gunter.
Gunter:         
Neemt het commando van de Franse lichte keizerlijke garde jagers te paard brigade over van Adrien.
Centraal op de hoofdweg Charleroi – Brussel.
Robbe:          
Neemt het commando van de Franse Keizerlijke garde infanterie divisie met 1 garde foot artillerie
batterij van 12 ponders. 
Neemt het commando van de Franse lichte keizerlijke garde lansiers cavalerie brigade over van Adrien.

Aan de Britse zijde als bevelhebber:
Centraal op de hoofdweg Brussel – Charleroi :
Siegfried:      
Neemt het commando van het Britse centrum over van Potske.

Naar aanleiding van het opstellen van de speeltafel op vrijdag 2 oktober, in de late namiddag. Warren er nog een aantal eenheden vacant aan de Franse zijde op de speeltafel op zaterdag morgen. Nadat deze hun plaatst hadden ingenomen op de tafel, de briefing te hebben doorlopen met een overzicht van de toegepaste regeltabellen, en dit met alle aanwezige deelnemers op zaterdag.
Hebben we toevallig, de aanvang van de demo geopend om 11u, net zoals tijdens het historisch conflict op 18 juni 1815, om 11 u.
Zoals historisch opgesteld, warren de Britse infanterie eenheden in 2de lijn, niet zichtbaar op de heuvels, in het begin van de optocht van de Franse, tijdens de eerste beurten van het spel.
Enkel de Britse artillerie, opgesteld op de rand van de heuvels in 1ste lijn, warren merkbaar en konden onmiddellijk vuren op de Fransen eenheden, vanaf de eerste beurt van de demo.
De Franse artillerie van alle Franse eenheden, was namelijk ook opgesteld om vuur te verlenen vanaf de eerste beurt op de 1ste Britse lijn op de heuvels. Niettemin beschikte beide krachten over skirmishers eenheden geplaatst, voor de Britten in het dal voor hun 1ste lijn, en voor de Fransen op lange vuurafstand van de Britse skirmishers.
Na een aantal beurten van, een en weer skirmishers en artillerie vuurgevechten aan beide kanten, tijdens de optocht van de Fransen divisies. Warren een aantal Britse batterijen verplicht om terug te trekken voor herstelling, na terugval op de 1ste Britse lijn van hun skirmishers.
Het geluk lach voorlopig aan de Franse zijde. Dit was te wetten aan de goede resultaten van de dobbelstenen worpen in hun vuur fase. De dooltrefeenheid van de Franse artillerie bracht sommige eenheden zelf tot in noot aan munitie.
Niettemin bracht het Britse artillerie toch een aantal diesorders toe aan sommige Franse eenheden, waarbij hun herstelling tijdens de optocht, toch een bepaalde vertraging meebracht.

Zaterdag namiddag:
Aan het einde van de namiddag, stonden de Fransen eenheden opgesteld op lange afstand musket vuur van de 1ste lijn van de Britten.
De Franse cavalerie was hier en daar mee opgerukt tussen de infanterie lijnen. De 1ste brigade van de 1ste Franse zware cavalerie divisie, en de volledige 2de, hadden plaatst genomen op de uiterste flanken aan beide zijden van het Frans leger. Dit om eventueel een aanval te beantwoorden van de Britse lichte cavalerie van de flanken, aangekomen op de respectieve uiterste flanken.
De 2de brigade van het 1ste Franse zware cavalerie divisie had plaats genomen op de westerse flank van La Haie-Sainte, dit buiten musket vuur van het 2de bataljon/1ste KGL light infanterie brigade in de boerderij
Tussen tijds was de 2de Franse infanterie divisie, La Haie-Sainte aan het bestormen, waarbij ze terug geslagen worden, tot tweemaal toe, met imposante verliezen door het 1ste bataljon/1ste KGL light infanterie brigade. Die plaatst had genomen in de boomgaard van La Haie-Sainte, komende van uit de 2de Britse lijn. Een Britse batterij van #9, opgesteld in de 1ste lijn op de heuvel, ondersteunde het gevecht. Waarbij haar vuurlijn was volledig gericht naast de westerse flank van La Haie-Sainte.

Zondag morgen:
De Britten namen onmiddellijk initiatief :
1. De totale 2de lijn van het Britse front wordt naar voor gebracht, waarbij de Fransen onmiddellijk bestookt worden met musket vuur.
2. De life guards de Britse zware garde cavalerie, van uit de 2de lijn in het centrum, wordt naar voor geschoven, ten noordwesten van La Haie-Sainte.
3. De 1ste & 3de Nederlandse karabinier te paard, wordt uit de 4de lijn van het centrum gehaald en naar voor geschoven in opvolging van de life guards, ten noordwesten van La Haie-Sainte.
4. De Belgische 2de karabinier te paard, was uit de 4de lijn van het centrum gehaald en had plaatst genomen, ten noordoosten van La Haie-Sainte.
5.  De horse guards van de Britse zware garde cavalerie, wordt uit de 2de lijn van het centrum, naar voor geschoven in de 1ste lijn.
6. De lichte cavalerie op de uiterste flanken van het Britse leger wordt in aanval formatie gebracht, om te kunnen chargeren.
7. De infanterie van de 3de lijn, op de oosterse flank, wordt hervormt om een doortocht te laten aan de Britse zwarte cavalerie divisie, die in de volgende beurt plaats zal nemen in de 1ste lijn, op de plaatst van de teruggetrokken artillerie batterijen in herstelling.

De Fransen bleven ook niet stil zitten:
1. Ze probeerde met grote moeite, hun voorstaande eenheden van elke infanterie divisie in aanvalscolonne te plaatsen, onder hevige vuur van de Britse, infanterie, de overgebleven skirmishers en de artillerie batterijen.
2. De jonge garde infanterie eenheden rukte op en leende steunt aan de 2de Franse infanterie divisie tijdens de bestorming van La Haie-Sainte.
2. De 1ste keizerlijke garde lansiers regiment namen plaats in het open, zuidoost van La Haie-Sainte, op charge afstand van de Belgische karabinier te paard.

Zondag middag:
1. De 2de Franse infanterie divisie, met ondersteuning van de jonge garde infanterie brak door in de boomgaard van La Haie-Sainte, waarbij het 1ste bataljon van de KGL lichte infanterie brigade volledig uit geschakeld wordt.
2. De 2de brigade van de 1ste Franse zware cavalerie divisie, op westerse flank van La Haie-Sainte chargeert de Britse zware garde cavalerie recht voor hun uit, waarbij de Britten reageren met een tegen charge
3. De 1ste brigade van de 1ste Franse zware cavalerie divisie, op de uiterste westerse flank van het Frans leger chargeert de Britse light dragons hussars brigade recht voor hun uit, waarbij de Britten reageren met een tegen charge.
4. De 1ste keizerlijke garde lansiers regiment, chargeert de Belgische 2de karabinier te paard recht voor hun uit. Helaas de belgen leende pech en konden niet reageren met een tegen charge, waarbij ze gedesorganiseerd worden aangepakt.
5. De cavalerie brigade van de 4de Franse infanterie divisie en het dragonder regiment van de 1ste brigade van de 2de Franse zware cavalerie divisie, op de oosterse flank van het Frans leger chargeren de 1ste Britse light dragons brigade & 2de KGL light dragon hussars brigade, waarbij de Britten reageren met een tegen charge.
6. Nadat de garde artillerie batterij positie had genomen, ten zuidoosten van La Haie-Sainte, voldoende achter de lijnen van de 3de Franse divisie. Verleende ze onmiddellijk vuur op lange afstand, over de posities van de 3de Franse infanterie divisie, op de Britse 6de zware dragonders cavalerie eenheid, aangekomen in 1ste lijn op de heuvel naast de 2de schotse infanterie brigade. Robbe schoot daar uitplundert met zijn garde artillerie batterij een mooie kartonnetje. De  helft van de eenheid was ineens uitgeschakeld, waarbij ze terug geslagen wordt, om te reformeren achter eigen lijnen.

Zondag namiddag:
1. De voorste Franse lijnen van alle infanterie divisie pogen een massale aanval op de Britse lijnen op de heuvels. Grootse deel worden onmiddellijk terug geslagen door het Britse defensief vuur.
De andere geraken wel tot op de heuvels, maar zonder een doorbraak resultaat.
2. De 1ste keizerlijke garde lansiers regiment decimeert het totale eenheid Belgische karabiniers te paard met succes. Met doorbraak, chargeert de 1ste keizerlijke garde lansiers regiment verder, en verwoeste op haar weg de horse guards van de Britse zware garde cavalerie brigade in de rug, die naar voor warren gekomen in opvolging van de Nederlandse karabiniers te paard, ten noordwesten van La Haie-Sainte. Verder wordt de 1ste keizerlijke garde lansiers regiment met zware verliezen terug geslagen, door het vuur van de omringende artillerie batterijen van de 1ste Britse lijn.
3. De 1ste brigade van de 1ste Franse zware cavalerie divisie, haalde buit na een mêlee van drie rondes met maar een kwart aan verliezen. Ze verjagen de Britse light dragons hussars brigade met zware verliezen tot achter eigen lijnen. Na mêlee kon de 1ste Franse zware cavalerie divisie, enkel maar terug vallen om te reformeren.
4. De 2de brigade van de 1ste Franse zware cavalerie divisie, heeft minder geluk. Ze wordt terug geslagen met zware verliezen, door de life guards. Na mêlee reformeren de life guards onmiddellijk ter plaatsen, waarbij de Nederlandse karabiniers te paard, in de volgende beurt de achtervolging onmiddellijk inzetten op de verslagen Franse cavalerie. Niettemin komen de Nederlanders in de achtervolging, oog in oog te staan met de opgestelde infanterie in carré van de oude en de midden keizerlijke garde eenheden, geflankeerd op de linkse klank door de zware keizerlijke garde cavalerie brigade.
5. De cavalerie brigade van de 4de Franse infanterie divisie en het dragonder regiment van de 1ste brigade van de 2de Franse zware cavalerie divisie, verslagen de 1ste Britse light dragons brigade & 2de KGL light dragon hussars brigade, waarbij het 5de Franse lansiers regiment van de lichte brigade van de 2de Franse zware cavalerie divisie de doorslag geeft in de achtervolging op de mêlee. De Britten worden verjaagt tot achter eigen lijnen, met zware verliezen.
6. De 2de Franse infanterie divisie, met ondersteuning van de jonge garde infanterie breekt eindelijk door en veroveren La Haie-Sainte, waarbij de 2de bataljon/1ste KGL light infanterie brigade volledig  wordt uit geschakeld. Eindelijk wappert de kleuren van de keizerlijke Franse vlag op La Haie-Sainte.

Met nog veel moet en een beetje teleurstelling onder alle deelnemers, hebben we op de klok van 17u op zondag 4 oktober, de gedeeltelijke demo refight “the battle of waterloo 1815” moeten staken, voor het afsluiten van de Plastics & Steels manifestatie.
Als conclusie stonden de Fransen op het einde, nog niet zo dramatisch opgesteld.

1. De Franse zijde had nog voldoende lichte garde cavalerie aanwezig, op de oosterse flank van La Haie-Sainte, om nog een mogelijke doorbraak te forceren op het Britse centrum, waar al de zware cavalerie hun lijnen had verlaten. En nog maar beschikte over 1 bataljon van de 1ste Britse infanterie brigade, om de pas van het centrum af te snijden.
2. Aan de west kant van het Britse leger:
            – stond de garde infanterie al heel verzwakt nog opgesteld.
            – de 2 KGL infanterie brigades in reserve in 3de lijn, most een heel ingewikkelde manoeuvre gaan uitvoeren, om de Britse garde infanterie te vervangen, zonder dat de resterende Franse infanterie van de 1ste divisie in goede orde, gelijktijdig nog de heuvels kon bestormen met een doorbraak mogelijkheid op de Britse lijnen.
3. Aan de oost kant van het Britse leger:
            – stond de Nederlandse infanterie voor een deel verzwakt. Niettemin daar aan tegen deden beide schotse infanterie brigade het nog redelijk goed. Ze forceerde met de Nederlanders infanterie eenheden, nog in goede orde, een tegen charge in laatste instantie op eenheden van de 3de Franse infanterie divisie, waarbij deze nog redelijk verliezen opliepen.
            – Op de uiterste oost flank begonnen de Britse infanterie brigades ook al te verzwakken door het vuur van de 4de Franse infanterie divisie. Met als vooruitzicht dat de 2/3 van de 2de Franse zware cavalerie divisie nog op hun afkwam.
           
Wat de toekomst ons nog zou meegebracht hebben, niemand zal het ons kunnen vertellen !!!...
De geschiedenis heeft zich eindelijk herhaald. De Fransen hebben hier ook, de Britten niet kunnen verslagen. Waar door een dikke proficiat aan de Britse deelnemers bevelhebbers, met een strategische overwinning.

Mijn excuses, voor het niet vermelden van sommige spel gebeurtenissen, die door mij uit het oog zijn verloren....

Met dank aan Patrick Pots voor:
zijn aanwezigheid,
het leveren van de bijkomende nodige scenery,
het leveren van een groot deel van de figuren, waarvoor een dikke proficiat voor het schilderwerk van zijn figuren en niet te vergeten van de boerderij van La Haie-Sainte,
de prachtige geleverde samenwerking aan dit project.
Met dank aan Siegfried & Gunter voor:
de hulp van het opstellen van de tafel op vrijdag 2 oktober
–  hun participatie en aanwezigheid.
Met dank aan Jonathan (Patrick zijn schoonzoon), Jeroen, Ronny en Robbe (mijn kleinzoon) voor hun participatie.


Adrien.
Afgevaardigde van de PMCD Wargame afdeling “MOBILISATIE” op de “PLASTICS & STEEL – AFFLIGEM 2015” manifestatie.