Tuesday 21 July 2015

Historical sources and truth

In the WS&S issue 79, there is an article on the Battle of Marengo, by Mr. Eoghan Kelly.
I have the Osprey campaign book on Marengo for quite some years now, and one thing that had struck me was the chapter on “The destruction of the Consular Guard”.

So I was very surprised to read the following: “Napoleon committed the Consular Guard, a small but elite force of less than 1000 men. These formed a square and delayed Elsnitz’s cavalry long enough to prevent their pursuit of Victor and Lanne. The Guard then retired in good order in a fighting square and regained the French lines.”
As this was so different from what I remembered, I took the Osprey Campaign book to check the chapter : ”Thrown forward by napoleon in a last bid to stabilise the French right, the Guard(formed in line) were outgunned by the smaller IR51 Splenyi (nicknamed the ‘Légion Infernale’ by the French – the regiment s’ two battalions had charged  and driven of Murat’s cavalry shortly before) for about 15 minutes and then crushed by Frimont’s(not Elsnitz) four squadrons (1. Kaiser light dragoons and Bussy Jäger zu Pferd charged into the rear). Over four hundred were taken prisoner and four guns were dismounted. About a hundred guardsmen on the right followed the flag to make their escape into a small clump”.  And there was another part in the text that struck me : “Napoleon tried to fire up the battalion of the 72e for one last effort but they declined. Lannes demanded that Bessiéres tackle Gottesehim front line with the Guard cavalry to relieve the pressure on his infantry, but the sight of two battalions of IR28 with muskets ready brought a similar response from the cavalry commander.”
And one last thing:” The First Consul wanted Boudet’s division to cover the retreat, but Desaix knew a renewed battle could be won”.

In short : the article : the Guard performed well with almost no losses and Napoleon master of the situation counter attacked and won.  Osprey: the guard was destroyed, Napoleon wanted to retreat but Desaix convinced him to renew the fight to win the battle.

As I suppose Mr Kelly didn’t improvise but relied on a source, I think we have here conflicting information on the battle.

I find it strange  that 200 years after the facts, there can still be totally different accepted sources.  It can only be that chauvinism and nationalism still colours the view of historians, often misleading the public.

As I also speak and read French, I have also some French publications on battles of the Napoleonic period. It struck me their account on battles is often totally different from the Osprey publications. A few examples: in a publication “Aspern-Essling: Napoleons first defeat?” . In their view the 1809 battle wasn’t  really a defeat. Strange: what else can it be if one is driven of the battlefield.  On wagram:  in a book on Napoleonic battles in French: the French had many trophies (flags and guns captured) the Austrians none. Osprey: the Austrian had captured more trophies than the French and for Napoleon the battle was a draw.

I find it hard to believe that something that happened two hundred years ago is still delicate. I think there is no glory in “colouring” the facts.  I won’t think less of the French or Napoleon with the Osprey account.  Of course, if the osprey account isn’t correct, it should be adjusted, but I don’t think there is no reason for a British historian  to “change the facts” of Marengo.  Where my respect crumbles is for those who change or deny facts to make themselves feel better.  Of course, in the past, there were written a lot of books and studies, that suffer from the same illness. It is sometimes hard to find sources that have an objective approach.

But it is not only the French that have tendency to history. See my posting on Waterloo (saw in a list of publications a book on the Waterloo campaign that’s called “Waterloo: Four Days that Changed Europe's Destiny”. My God, does the author really believes that???).

I hope one day, facts will be just that in historical publications.

Tuesday 14 July 2015

Hornblower spel 54mm: Assebroek 19 juni 2015.

Assebroek 19 juni 2015.
Deelnemers : Steven ( Frans/Spaanse troepen) & Gilbert ( Engelsen).
 Frans/Spaanse troepen : 8 eenheden,8 medium kanonnen.(met off. en artileristen)
Aan boord v/d " Revence"  : 30 matrozen,10 scherpschutters,22 medium kanonnen.
Engelse troepen : 10 eenheden.
Aan boord v/d " Warrior" : 30 matrozen,10 scherpschutters,24 medium kanonnen.
                                                                                                           ( met off. en artileristen)                                

 
Doel van de game : tot een speelbare en aangename manier van gamen te komen,om ons toe te laten zeeslagen en gecombineerde acties van landingen e.a. na te bootsen.
Daartoe kwamen we op het idee om de slag gedeeltelijk op te splitsen t.t.z. :
 als het om het beschieten van de schepen ging,betrof het fictieve bemanning,die genoteerd stonden op papier,daar we onmogelijk alle figuren in d e scheepsmodellen kwijt konden!
De bemanning en bewapening van elk schip was dus opgeschreven en bij een treffen,werden alle getroffen doelen  doorstreept.Waar het om het vaartuig zelf ging,maakten we gebruik van symbolen.
Voor het nabootsen van een entering,gebruikten we dan wel de echte figuren,maar op een andere locatie dan de schepen zelf;daar het verplaatsen en manipuleren veel te moeizaam zou verlopen,om nog niet te spreken van de schade die men aan d e maqette zou toebrengen.
Het gegeven.
Gebaseerd op de serie van Hornblower namen we ons voor om een Engels fregat een nachtelijke aanval te laten uitvoeren op een riviermonding.
Het doel voor de Britten was :  het uitschakelen van de kanonnen in de citadel links van d e rivier en het veroveren of opblazen van een versterkte munitie depot,die zich  rechts van d e delta bevond!
Daar tussenin lag een Frans oorlogschip aangemeerd!
In beide versterkingen waren Franse artilleriesten en infanterie gestationeerd en enkele Spaanse eenheden ondersteunden hen.
Het verloop van het spel.

Gedekt door de duisternis zetten de Britten de sloepen en de platbodems uit,die hen naar de wal moesten brengen.Na elke beurt wordt er gegooid om te zien als er al dan niet alarm geslagen word.
Hornblower verdeelt zijn mariniers in drie aanvals groepen en zend deze elk apart op één van de doelen af.Het geluk is met hen,want er wordt pas alarm geslagen als de "Red - coats" reeds op d e kade van d e citadel klauteren!(van dan af valt d e duisternis weg en kunnen de vuurmonden gebruikt worden!)
De groep die de boot aanvalt moet nog één beurt roeien vooraleer te enteren,zij worden al onder vuur genomen.
De eenheden die op het depot afstevenen,zijn gelukkig buiten het bereik van d e Franse mortieren,maar moeten ook een kogelregen ondergaan vooraleer aan land te komen.
De strijd om d e citadel gaat gans het spel onverminderd voort,met wisselende kansen,zoals het op - en afkomen van het tij.Uiteindelijk worden alle Engelsen over de kling gejaagd en blijven d e Fransen nog in bezit van vijf stukken mét hun bediening!
Op de voorsteven van het Frans schip wordt op dezelfde manier gestreden en daar de Britten geen versterkingen kunnen aanvoeren en de Fransen wel van d e steun van hun Spaanse vrienden kunnen gebruik maken;moeten ze met de staart tussen de benen terug de sloep in en het gevecht afbreken.
Die sloep slaagt er echter nog in om 10 scherpschutters van boord van het Engels fregat op te pikken e n ter ondersteuning naar de strijd om het depot te sturen.
Daar de bemanning van "Revence" de handen nu vrij heeft,gaan ze onder zeil en stevenen de havengeul uit.
De "Warrior", de Engeslman,zag de bui hangen,had zich in een voordelige positie geloodst en gaf het eerste salvo!De strijd op zee was begonnen!
Afwisselend vuurden beide oorlogsbodems op elkaar in en na verloop van tijd bleken de Fransen de  betere artilleristen te zijn.

We keren terug naar het melée om de munitie opslagplaats,waar de Engelsen stilaan d e overhand weten te behalen.Dit ziende besluit de Bevelhebber van de site om d e mortieren te vernagelen, (een bevel dat verstrekkende gevolgen voor de aanvallers zal hebben! ) en om het depot te op te blazen!
Daarna begeven ze zich met een paar manschappen richting Citadel.
De Britten slagen erin tijdig de lonten onklaar te maken en bezetten de versterking,om direct de beurt erna, onder kanonvuur van d e citadel te komen liggen.Deze verbrijzelen één zijde van de barricaden,zodat d e bezetters zich moesten terugtrekken tot buiten vuurbereik.
Het depot is in de handen Van Hornblower!
Dit zal echter de enige overwinning zijn dat hij behalen zal,want de strijd op het water valt niet in zijn voordeel uit!
Om aan de Franse kanonnen te ontkomen, (eigenlijk bewust om ons spel te kunnen uittesten) stuurt de "Warrior" op d e"Revence" af en gaat d e entering aan,wetende dat hij daarvoor onderbemand is!
Dit gevecht valt nefast uit voor de Engelsen,die hun boot aan de Fransen verliezen ,die meteen beide bodems richting depot zenden.
Onder de druk van zoveel artillerie  en daar de vuurmonden waarover zij beschikten, buiten gebruik waren,zagen ze geen andere optie dan de vlag te strijken en een overgave aan te bieden!