Friday, 26 February 2016

RISK figuren - vraag Patrick VDB

Heren,
Ik wens enkele legers (Pruisisch, Frans, Oostenrijks, Engels en Russisch, …) van de 7-jarige oorlog na te maken. (Tijd van Frederick de grote, Maria Theresia, … 1757 – 1763 periode)
Zoals besproken/aangevraagd ben ik hiervoor op zoek naar risk-figuren. Deze zitten/zaten in dozen van het bekende spel en komen onder 2 (3 ?) mogelijke vormen voor. Ik zoek niet echt naar complete 2-handsspelen enkel de figuren zijn van tel.
Mag ik vragen om tijdens één van uw volgende snuisterpartijen op één of andere hobbybeurs/2° handsbeurs eens te willen uitkijken naar hetvolgende ? 
Ik ben bereid om voor een 150-tal figuren € 5 à € 10 te spenderen. Recentelijk kocht ik bij de beurs in Woluwe 243 figuren (eerste vorm en 2°-variant) voor € 7.
In totaliteit hoop ik een 2000 figuren te hebben op middellange termijn. Het idee is om inf.-regimenten op stands te hebben met 10 figuren, cav.-regimenten tellen 5 fig. en de aie wordt voorgesteld met slechts 2 stukken op een stand.
Momenteel heb ik (al) een 300-tal figuren.
Met dank,

Patrick Van den Brande
0473/643.851

De figuren nu. Om u te helpen bij het bepalen en keuzes te kunnen maken enige foto’s.
De eerste vorm (en 2°-variant)
Onderstaande foto’s geven een idee van wat deze zijn. Opmerking; het kanon dat ik in deze figuren heb heeft eveneens een figuur (met shako) eraan. (= de variant) De inf.-fig hebben een shako en zitten geknield. De cav.-figuur is een huzaar.
Deze figuren zijn mij dienstig voor eventuele aanvulling. D.w.z.; ze zijn zeker welkom maar ik kan het ruiterfiguur enkel gebruiken om huzaren mee te maken. De inf.figuur is enkel bruikbaar voor het maken van militie/pandouren/… Het kanon (indien met figuur is de fig. enkel bruikbaar om officiersfiguren te maken) wordt gekannibaliseerd en dit geeft enkel wielen voor bevoorradingskarren te maken.

Conclusie; leuk om te hebben maar niet prioritair.De tweede vorm (geen 2°-variant)
Onderstaande foto’s geven een idee van wat deze zijn. Opmerking; het kanon dat ik in deze figuren heb heeft een figuur (met 3-spitshoed en vlag) eraan. Dit is een zeer gewild figuurtje want hiervan maak ik standaarddragers/trommelaars én een bruikbaar kanon. Deze figuren zijn door mij zeer gewild want ik kan het ruiterfiguur gebruiken om alle gewenste soorten cavalerie en hogere officieren mee te maken. De inf.figuur (met 3-spitshoed) is bij uitstek geschikt om lijninfanterie te maken van elk van de legers.
Conclusie; zeer gewild.

1 comment:

  1. Patrick, as I promised you last weekend at the gaming table, I'll look after them for you. I will post an advertisement in the Netherlands for this as I do with most of the thing I'm looking for myself. That approach proved pretty successful. I'll keep you posted on this and it's revenues. If you do not mind, I'll use photo's from this blog posting to inform the intended audience in the correct way.

    ReplyDelete