Sunday, 6 August 2017

Brugge : Fictieve slag van Rome versus Carthago.

Played at Gilbert's home in Bruges, against Steven. His account in Dutch.


Opstelling van de Roomse Cohorten. (plus minus een 500  tal figuren).
Op de linker en rechter vleugel acht "allae" (escadrons) zware cavalerie.
In het centrum drie testudo's met als speerpunt een afdeling "War - dogs" en" Fire - pigs".
Daar tussen gewone troepen met op Rechts de "Primus,Pilus" (de Centurion van het 1 ste Cohort) met de elite.

De" Legatus" (hier hoofd commander) commandeert de rechter vleugel en is omringt door de "Tiarii "  (Veteranen).

Op links beveelt de "Tribunus , Laticclavius" of (Aide - de -Champs),ook omgeven door de veteranen.
Voor dit alles staan d e "Velites" opgesteld en op de open plaatsen tussen de centuria in, staan een 40 tal boogaschutters en 20 slingeraars.
De slagorde van Carthago. (ongeveer 350 figuren).
Links , rechts  en in 't centrum enkele escadrons lichte cavalerie.
In  het centrums slingeraars en boogschutters,gesteund door een Phalanx  Veteranen en zware infanterie.
De meeste eenheden zijn lichte troepen aangevoerd op rechts door Hannibal en op links,door zijn broer Harbadal.

Voor dit alles uit, troont een divisie van niet minder dan 16 olifanten ,die het mindere aantal van d e Carthagers moet compenseren.
Hierbij werd een provisorisch systeem uitgetest,die vooral op het gebruik van d e olifanten betrekking had!
T.t.z. :Bij contact of aanval op een olifant,moest de tegenpartij een" C "gooien,om al dan niet een effect te bekomen.Indien dit het geval was,dan werd er een kleuren dobbelsteen gegooid met de volgende euvels!
Rood : Olifant is gedood + alle passagiers!
Groen : Olifant is licht gekwest  - geen gevolgen!
Oranje : Olifant wordt teruggeslagen:50 cm in de richting v/d pijlen dobbelsteen!
Purper/roze :Olifant is gekwest en kan slechts 20 cm vorderen en geen chargebonus meer!
Blauw : één van de passagiers is gedood (1 dobbelsteen minder)
Wit/geel :Karnak is dood en d e olifant slaat op hol!Met pijlensteen tot gestopt!
De slag.

Rome is aan zet en meteen gaat de zware cavalerie  op beide flanken in de aanval!
De shirmischers rukken op en de ganse eerste linie zet zich in beweging.
De reactie van Carthago laat niet op zich wachten en Hannibal zendt bijna ogenblikkelijk zijn ondieren op d e Centuria af, terwijl zijn boogschutters  en slingeraars het centrum bestoken.
Op de rechtervleugel boeken zowel cavalerie ,schirmischers en de elite succes,in die mate dat ze bijna een doorbraak konden forceren.
De war - dogs bleken geen partij voor de olifanten en ook d e zwijnen moesten het onderspit delven.
De testudos,die door hun trage vooruit gang (10 cm) langzaam vorderden,werden door enkele beesten aangegrepen,waardoor twee schilpadformaties,hun opstelling moesten verbreken en verder strijden als gewone troepen.Maakten de Romeinen vooruitgang op rechts,dan kwam Carthago hard aan op hun linker flank.
Het werd één grote  "wielende" beweging,die na meerder e uren aan een andere rotatie begon!
Olifant na olifant werd afgeslacht of op hol gestuurd,maar op de duur was hun overwicht toch van doorslaggevend belang;De Carthagers drongen Rome op rechts zondanig terug, dat de "Tiarii" hun Legatus moest beginnen verdedigen.
Hardabal liet het leven terwijl hij moedig een tegenaanval tachtte te onderdrukken,maar ondertussen had Carthago de druk opgevoerd en week Rome stilaan terug.
Na een zes uur van harde slag,kon het in principe nog alle kanten uit!

Rome was zijn volledige ruiterij kwijt,schirmishers nagenoeg onbestaande en tal van centuria waren ten prooi gevallen aan heftige aanvallen van dieren zowel als van krijgers.
Daarentegen was hun laatse linie ,met de meeste veteranen ,bijna volledig intact en waren beide leiders nog aan bod. Elf van de zestien olifanten waren afgeslacht!
Maar Carthago was ver van uitgeteld,ook zij hadden nog Phalanxen en zware veteranen in hun rangen, op cavalerie konden ze ook niet meer rekenen.
Spijtig dat we nooit de ware toedracht zullen weten,maar ik elk geval het was een spannende strijd en voor mij persoonlijk lichamelijk afmattend.
Om de mobiliteit van het spel te bevorderen werd er niet voor bevelen gegooid, Officieren konden wel of niet aangehecht worden.2 comments:

  1. Wow, die tafel staat wel heel vol. Is er nog plaats om te manouvreren? Of is dat niet dadelijk de bedoeling?

    ReplyDelete
  2. Ik denk dat onze vrienden in Brugge het vooral hebben voor de massa.

    3 september do eik nog eens een Good, Bad and Ugly. Als je zin hebt om te komen..

    ReplyDelete