Sunday, 15 November 2015

Plastic & Steel - Waterloo 1815-2015 wargame demo
PLASTICS & STEELS – AFFLIGEM 2015

VERSLAG:

Thema: Demo Refight :

THE BATTLE OF WATERLOO 1815”

Deelnemers lijst:        Zaterdag 3 oktober :

 Aan de Franse zijde als bevelhebbers:
Links van de hoofdweg Charleroi – Brussel:
Jeroen:
1ste Franse infanterie divisie met 2 infanterie brigades ; 1 lichte cavalerie brigade ; 1 foot artillerie batterij van 8 ponders.
1ste Franse zware cavalerie divisie met 1 horse batterij van 6 ponders.
Ronny:
2de Franse infanterie divisie met 2 infanterie brigades ; 1 lichte cavalerie brigade ; 1 foot artillerie
batterij van 12 ponders.
–  De zware keizerlijke garde cavalerie brigade.
Rechts van de hoofdweg Charleroi – Brussel:
Adrien:
3de Franse infanterie divisie met 2 infanterie brigades ; 1 lichte cavalerie brigade ; 1 foot artillerie batterij van 8 ponders.
- De lichte keizerlijke garde cavalerie divisie met 2 cavalerie brigades
Gunter:
4de Franse infanterie divisie met 2 infanterie brigades ; 1 lichte cavalerie brigade ; 1 foot artillerie batterij van 8 ponders.
2de Franse zware cavalerie divisie met 1 horse batterij van 6 ponders.
Centraal op de hoofdweg Charleroi – Brussel.
Voorlopig opgehouden in reserve zonder bevelhebber:
De Franse keizerlijke garde infanterie divisie met 3 infanterie brigades ; 1 foot artillerie
batterij van 12 ponders.
Aan de Britse zijde als bevelhebbers:
Westerse zijde van de hoofdweg Brussel – Charleroi :
Potske :
Rechtse vleugel :       
1ste lijn:                      1ste KLG HA batterij #6;
2de lijn:                      1ste Britse garde infanterie brigade;
3de lijn:                      3de KGL infanterie brigade;
4de lijn:                      1ste Britse light dragon hussars brigade.
Centrale vleugel :      
1ste lijn:                      1ste KGL FA batterij #9; Rechts:
2de lijn:                      2de Britse garde infanterie brigade;
3de lijn:                      2de  KGL infanterie brigade;
4de lijn:                      1ste KGL light dragons brigade.
Linkse vleugel :         
1ste lijn:                      2de KGL HA batterij #6;
2de lijn:                      2de bataljon/1ste KGL infanterie brigade;
4de lijn:                      1ste KGL light dragon hussars brigade .


Centraal op de hoofdweg Brussel – Charleroi :
Potske :
Rechtse vleugel :       
La Haie-Sainte:          2de bataljon/1ste KGL light infanterie brigade;
1ste lijn:                      2de KGL FA batterie #9;
2de lijn:                      1ste bataljon/1ste KGL light infanterie brigade;
3de lijn:                      RHA Rocket batterij
4de lijn:                      Belgische light dragons.
Centrale vleugel :      
1ste lijn:                      1ste Britse RHA batterij #6
2de lijn:                      Britse zware garde cavalerie brigade;
4de lijn                       Belgische-Nederlandse zware cavalerie brigade.
Linkse vleugel :                     
1ste lijn:                      Nederlandse FA batterij #6;
2de lijn :                     1ste Britse infanterie brigade;
4de lijn:                      Nederlandse light dragons.
Oosterse zijde van de hoofdweg Brussel – Charleroi :
Jonathan :
Rechtse vleugel :       
1ste lijn:                      1ste Britse RFA batterij #9;
2de lijn & 3de lijn:     Rechts:            1ste Schotse infanterie brigade;
                                   Links:              1ste Nederlandse infanterie brigade;
4de lijn:                      1ste cavalerie brigade/Britse zware cavalerie divisie.
Centrale vleugel :      
1ste lijn:                      2de Britse RHA batterij #9;
2de & 3de lijn:           Rechts:            2de Nederlandse infanterie brigade;
                                   Links:              2de Schotse infanterie brigade.
4de lijn:                      2de cavalerie brigade/Britse zware cavalerie divisie.
Linkse vleugel :                     
1ste lijn:                      2de Britse RFA batterij #9;
2de & 3de lijn:           Rechts:            2de Britse infanterie brigade;
                                   Links:              3de Britse infanterie brigade;
4de lijn:                      1ste Britse light dragons brigade & 2de KGL light dragon hussars brigade.

Deelnemers lijst:        Zondag 4 oktober :   

Aan de Franse zijde als bevelhebbers:
Links van de hoofdweg Charleroi – Brussel:
Jeroen & Ronny: statuut ongewijzigd.
Rechts van de hoofdweg Charleroi – Brussel:
Adrien: statuut ongewijzigd, uitsluitend detacheert hij zijn commando van de Franse lichte keizerlijke garde divisie, naar Robbe & Gunter.
Gunter:         
Neemt het commando van de Franse lichte keizerlijke garde jagers te paard brigade over van Adrien.
Centraal op de hoofdweg Charleroi – Brussel.
Robbe:          
Neemt het commando van de Franse Keizerlijke garde infanterie divisie met 1 garde foot artillerie
batterij van 12 ponders. 
Neemt het commando van de Franse lichte keizerlijke garde lansiers cavalerie brigade over van Adrien.

Aan de Britse zijde als bevelhebber:
Centraal op de hoofdweg Brussel – Charleroi :
Siegfried:      
Neemt het commando van het Britse centrum over van Potske.

Naar aanleiding van het opstellen van de speeltafel op vrijdag 2 oktober, in de late namiddag. Warren er nog een aantal eenheden vacant aan de Franse zijde op de speeltafel op zaterdag morgen. Nadat deze hun plaatst hadden ingenomen op de tafel, de briefing te hebben doorlopen met een overzicht van de toegepaste regeltabellen, en dit met alle aanwezige deelnemers op zaterdag.
Hebben we toevallig, de aanvang van de demo geopend om 11u, net zoals tijdens het historisch conflict op 18 juni 1815, om 11 u.
Zoals historisch opgesteld, warren de Britse infanterie eenheden in 2de lijn, niet zichtbaar op de heuvels, in het begin van de optocht van de Franse, tijdens de eerste beurten van het spel.
Enkel de Britse artillerie, opgesteld op de rand van de heuvels in 1ste lijn, warren merkbaar en konden onmiddellijk vuren op de Fransen eenheden, vanaf de eerste beurt van de demo.
De Franse artillerie van alle Franse eenheden, was namelijk ook opgesteld om vuur te verlenen vanaf de eerste beurt op de 1ste Britse lijn op de heuvels. Niettemin beschikte beide krachten over skirmishers eenheden geplaatst, voor de Britten in het dal voor hun 1ste lijn, en voor de Fransen op lange vuurafstand van de Britse skirmishers.
Na een aantal beurten van, een en weer skirmishers en artillerie vuurgevechten aan beide kanten, tijdens de optocht van de Fransen divisies. Warren een aantal Britse batterijen verplicht om terug te trekken voor herstelling, na terugval op de 1ste Britse lijn van hun skirmishers.
Het geluk lach voorlopig aan de Franse zijde. Dit was te wetten aan de goede resultaten van de dobbelstenen worpen in hun vuur fase. De dooltrefeenheid van de Franse artillerie bracht sommige eenheden zelf tot in noot aan munitie.
Niettemin bracht het Britse artillerie toch een aantal diesorders toe aan sommige Franse eenheden, waarbij hun herstelling tijdens de optocht, toch een bepaalde vertraging meebracht.

Zaterdag namiddag:
Aan het einde van de namiddag, stonden de Fransen eenheden opgesteld op lange afstand musket vuur van de 1ste lijn van de Britten.
De Franse cavalerie was hier en daar mee opgerukt tussen de infanterie lijnen. De 1ste brigade van de 1ste Franse zware cavalerie divisie, en de volledige 2de, hadden plaatst genomen op de uiterste flanken aan beide zijden van het Frans leger. Dit om eventueel een aanval te beantwoorden van de Britse lichte cavalerie van de flanken, aangekomen op de respectieve uiterste flanken.
De 2de brigade van het 1ste Franse zware cavalerie divisie had plaats genomen op de westerse flank van La Haie-Sainte, dit buiten musket vuur van het 2de bataljon/1ste KGL light infanterie brigade in de boerderij
Tussen tijds was de 2de Franse infanterie divisie, La Haie-Sainte aan het bestormen, waarbij ze terug geslagen worden, tot tweemaal toe, met imposante verliezen door het 1ste bataljon/1ste KGL light infanterie brigade. Die plaatst had genomen in de boomgaard van La Haie-Sainte, komende van uit de 2de Britse lijn. Een Britse batterij van #9, opgesteld in de 1ste lijn op de heuvel, ondersteunde het gevecht. Waarbij haar vuurlijn was volledig gericht naast de westerse flank van La Haie-Sainte.

Zondag morgen:
De Britten namen onmiddellijk initiatief :
1. De totale 2de lijn van het Britse front wordt naar voor gebracht, waarbij de Fransen onmiddellijk bestookt worden met musket vuur.
2. De life guards de Britse zware garde cavalerie, van uit de 2de lijn in het centrum, wordt naar voor geschoven, ten noordwesten van La Haie-Sainte.
3. De 1ste & 3de Nederlandse karabinier te paard, wordt uit de 4de lijn van het centrum gehaald en naar voor geschoven in opvolging van de life guards, ten noordwesten van La Haie-Sainte.
4. De Belgische 2de karabinier te paard, was uit de 4de lijn van het centrum gehaald en had plaatst genomen, ten noordoosten van La Haie-Sainte.
5.  De horse guards van de Britse zware garde cavalerie, wordt uit de 2de lijn van het centrum, naar voor geschoven in de 1ste lijn.
6. De lichte cavalerie op de uiterste flanken van het Britse leger wordt in aanval formatie gebracht, om te kunnen chargeren.
7. De infanterie van de 3de lijn, op de oosterse flank, wordt hervormt om een doortocht te laten aan de Britse zwarte cavalerie divisie, die in de volgende beurt plaats zal nemen in de 1ste lijn, op de plaatst van de teruggetrokken artillerie batterijen in herstelling.

De Fransen bleven ook niet stil zitten:
1. Ze probeerde met grote moeite, hun voorstaande eenheden van elke infanterie divisie in aanvalscolonne te plaatsen, onder hevige vuur van de Britse, infanterie, de overgebleven skirmishers en de artillerie batterijen.
2. De jonge garde infanterie eenheden rukte op en leende steunt aan de 2de Franse infanterie divisie tijdens de bestorming van La Haie-Sainte.
2. De 1ste keizerlijke garde lansiers regiment namen plaats in het open, zuidoost van La Haie-Sainte, op charge afstand van de Belgische karabinier te paard.

Zondag middag:
1. De 2de Franse infanterie divisie, met ondersteuning van de jonge garde infanterie brak door in de boomgaard van La Haie-Sainte, waarbij het 1ste bataljon van de KGL lichte infanterie brigade volledig uit geschakeld wordt.
2. De 2de brigade van de 1ste Franse zware cavalerie divisie, op westerse flank van La Haie-Sainte chargeert de Britse zware garde cavalerie recht voor hun uit, waarbij de Britten reageren met een tegen charge
3. De 1ste brigade van de 1ste Franse zware cavalerie divisie, op de uiterste westerse flank van het Frans leger chargeert de Britse light dragons hussars brigade recht voor hun uit, waarbij de Britten reageren met een tegen charge.
4. De 1ste keizerlijke garde lansiers regiment, chargeert de Belgische 2de karabinier te paard recht voor hun uit. Helaas de belgen leende pech en konden niet reageren met een tegen charge, waarbij ze gedesorganiseerd worden aangepakt.
5. De cavalerie brigade van de 4de Franse infanterie divisie en het dragonder regiment van de 1ste brigade van de 2de Franse zware cavalerie divisie, op de oosterse flank van het Frans leger chargeren de 1ste Britse light dragons brigade & 2de KGL light dragon hussars brigade, waarbij de Britten reageren met een tegen charge.
6. Nadat de garde artillerie batterij positie had genomen, ten zuidoosten van La Haie-Sainte, voldoende achter de lijnen van de 3de Franse divisie. Verleende ze onmiddellijk vuur op lange afstand, over de posities van de 3de Franse infanterie divisie, op de Britse 6de zware dragonders cavalerie eenheid, aangekomen in 1ste lijn op de heuvel naast de 2de schotse infanterie brigade. Robbe schoot daar uitplundert met zijn garde artillerie batterij een mooie kartonnetje. De  helft van de eenheid was ineens uitgeschakeld, waarbij ze terug geslagen wordt, om te reformeren achter eigen lijnen.

Zondag namiddag:
1. De voorste Franse lijnen van alle infanterie divisie pogen een massale aanval op de Britse lijnen op de heuvels. Grootse deel worden onmiddellijk terug geslagen door het Britse defensief vuur.
De andere geraken wel tot op de heuvels, maar zonder een doorbraak resultaat.
2. De 1ste keizerlijke garde lansiers regiment decimeert het totale eenheid Belgische karabiniers te paard met succes. Met doorbraak, chargeert de 1ste keizerlijke garde lansiers regiment verder, en verwoeste op haar weg de horse guards van de Britse zware garde cavalerie brigade in de rug, die naar voor warren gekomen in opvolging van de Nederlandse karabiniers te paard, ten noordwesten van La Haie-Sainte. Verder wordt de 1ste keizerlijke garde lansiers regiment met zware verliezen terug geslagen, door het vuur van de omringende artillerie batterijen van de 1ste Britse lijn.
3. De 1ste brigade van de 1ste Franse zware cavalerie divisie, haalde buit na een mêlee van drie rondes met maar een kwart aan verliezen. Ze verjagen de Britse light dragons hussars brigade met zware verliezen tot achter eigen lijnen. Na mêlee kon de 1ste Franse zware cavalerie divisie, enkel maar terug vallen om te reformeren.
4. De 2de brigade van de 1ste Franse zware cavalerie divisie, heeft minder geluk. Ze wordt terug geslagen met zware verliezen, door de life guards. Na mêlee reformeren de life guards onmiddellijk ter plaatsen, waarbij de Nederlandse karabiniers te paard, in de volgende beurt de achtervolging onmiddellijk inzetten op de verslagen Franse cavalerie. Niettemin komen de Nederlanders in de achtervolging, oog in oog te staan met de opgestelde infanterie in carré van de oude en de midden keizerlijke garde eenheden, geflankeerd op de linkse klank door de zware keizerlijke garde cavalerie brigade.
5. De cavalerie brigade van de 4de Franse infanterie divisie en het dragonder regiment van de 1ste brigade van de 2de Franse zware cavalerie divisie, verslagen de 1ste Britse light dragons brigade & 2de KGL light dragon hussars brigade, waarbij het 5de Franse lansiers regiment van de lichte brigade van de 2de Franse zware cavalerie divisie de doorslag geeft in de achtervolging op de mêlee. De Britten worden verjaagt tot achter eigen lijnen, met zware verliezen.
6. De 2de Franse infanterie divisie, met ondersteuning van de jonge garde infanterie breekt eindelijk door en veroveren La Haie-Sainte, waarbij de 2de bataljon/1ste KGL light infanterie brigade volledig  wordt uit geschakeld. Eindelijk wappert de kleuren van de keizerlijke Franse vlag op La Haie-Sainte.

Met nog veel moet en een beetje teleurstelling onder alle deelnemers, hebben we op de klok van 17u op zondag 4 oktober, de gedeeltelijke demo refight “the battle of waterloo 1815” moeten staken, voor het afsluiten van de Plastics & Steels manifestatie.
Als conclusie stonden de Fransen op het einde, nog niet zo dramatisch opgesteld.

1. De Franse zijde had nog voldoende lichte garde cavalerie aanwezig, op de oosterse flank van La Haie-Sainte, om nog een mogelijke doorbraak te forceren op het Britse centrum, waar al de zware cavalerie hun lijnen had verlaten. En nog maar beschikte over 1 bataljon van de 1ste Britse infanterie brigade, om de pas van het centrum af te snijden.
2. Aan de west kant van het Britse leger:
            – stond de garde infanterie al heel verzwakt nog opgesteld.
            – de 2 KGL infanterie brigades in reserve in 3de lijn, most een heel ingewikkelde manoeuvre gaan uitvoeren, om de Britse garde infanterie te vervangen, zonder dat de resterende Franse infanterie van de 1ste divisie in goede orde, gelijktijdig nog de heuvels kon bestormen met een doorbraak mogelijkheid op de Britse lijnen.
3. Aan de oost kant van het Britse leger:
            – stond de Nederlandse infanterie voor een deel verzwakt. Niettemin daar aan tegen deden beide schotse infanterie brigade het nog redelijk goed. Ze forceerde met de Nederlanders infanterie eenheden, nog in goede orde, een tegen charge in laatste instantie op eenheden van de 3de Franse infanterie divisie, waarbij deze nog redelijk verliezen opliepen.
            – Op de uiterste oost flank begonnen de Britse infanterie brigades ook al te verzwakken door het vuur van de 4de Franse infanterie divisie. Met als vooruitzicht dat de 2/3 van de 2de Franse zware cavalerie divisie nog op hun afkwam.
           
Wat de toekomst ons nog zou meegebracht hebben, niemand zal het ons kunnen vertellen !!!...
De geschiedenis heeft zich eindelijk herhaald. De Fransen hebben hier ook, de Britten niet kunnen verslagen. Waar door een dikke proficiat aan de Britse deelnemers bevelhebbers, met een strategische overwinning.

Mijn excuses, voor het niet vermelden van sommige spel gebeurtenissen, die door mij uit het oog zijn verloren....

Met dank aan Patrick Pots voor:
zijn aanwezigheid,
het leveren van de bijkomende nodige scenery,
het leveren van een groot deel van de figuren, waarvoor een dikke proficiat voor het schilderwerk van zijn figuren en niet te vergeten van de boerderij van La Haie-Sainte,
de prachtige geleverde samenwerking aan dit project.
Met dank aan Siegfried & Gunter voor:
de hulp van het opstellen van de tafel op vrijdag 2 oktober
–  hun participatie en aanwezigheid.
Met dank aan Jonathan (Patrick zijn schoonzoon), Jeroen, Ronny en Robbe (mijn kleinzoon) voor hun participatie.


Adrien.
Afgevaardigde van de PMCD Wargame afdeling “MOBILISATIE” op de “PLASTICS & STEEL – AFFLIGEM 2015” manifestatie. 

No comments:

Post a Comment