Sunday, 29 November 2015

Kingdom of Heaven in 54mm - Bruges 13/11/2015

Waregame thema : Kingdom of Heaven (naar gelijkgenaamde film!).
Gamers :" Balian of Ibelin", alias Gilbert, verdediger van Jeruzalem, versus Steven  als " Salah ad-Din Yoessoef bin Ajjoeb ", belager van de Heilige stad.
De situatie : een groot Saraceens leger (voor iedere eenheid Kruisvaarders, tellen twee eenheden Moren. ) belegert de stad.       Zij beschikken over  : drie stormtorens, een zware blijde, vier zware katapulten en verschillende lichtere versies. Stormrammen, een mobiele stormladder, een zware hakbijl en een sloophamer op wielen.
Bovendien bouwen ze een houten ramp, waarop de stormladder kan vorderen en de infanterie beschikt nog over gewone ladders.
Balian heeft het bevel over : vier eenheden boogschutters, twee elites van Tempeliers, waarvan twee cavalerie. Eén eenheid veteranen (Hospitaalridders), drie milities, een escadrons veteranen te paard, vier katapulten en drie ballista's. Veder verdedigen een eenheid piekeniers, twee zwaar bepansterde ridders units en een halve eenheid kruisboogschutters de toegang tot de hoofdpoort!
Drie ketels met kokende olie wachten op diverse torens de aanvallers op en de zware muren van de stad moeten het ergste voorkomen!!
De Strijd begint.
De belegeringstoestellen rukken op en de Moorse artillerie geeft het beste van zichzelf. In de loop van de strijd zullen zij de doorslag geven. De blijde, die opgesteld staat voor de citadel van de stad, brengt meteen schade toe en dit object is een doorn in het oog van Ibelin, die zich meteen persoonlijk belaagt voelt.
De belegerden beantwoorden het vuur en ogenblikkelijk vat er één van de aanvalstorens vuur! Tijdens de tweede beurt wordt de opstelling van de Saraceense ruiterij duidelijker en Balian besluit tot een directe uitval.
Onwetend van een onderaardse gang vanuit de citadel, had Saladin het zwaarste stuk geschut er recht tegenover opgesteld. Een buitenkansje voor de bereden Tempeliers, die de verbouwereerde bedieners op het lijf vielen. De afloop was bemoedigend voor de Tempel Ridders, die het stuk en de bemanning overmeesterden.
Op hun beurt werden zij echter aangevallen door een dichtstbijzijnde eenheid infanterie, vooraleer zij nog een katapult konden vernietigen, die in de nabijheid stond. Deze strijd ging door totdat de elite was uitgeroeid, maar het resultaat was bereikt, de blijde zweeg voor de rest van het spel!
Zoveel maal dat de Kruisvaarders een stormtoren in brand staken d. m. v. brandende pijlen of projectielen, evenveel keer blusten de aanvallers het vuur. Dit gaf alleen maar uitstel van executie, want uiteindelijk kwamen de rollende gevaarten tot dichtbij de wallen.
Maar, zoals het ook in de film voorkwam, hadden de verdedigers zich voorzien van harpoenen met daaraan een kabel, die met een tegengewicht was verbonden. Twee , vanuit torens afgevuurde van deze projectielen, boorden zich door de wand van een stormtoren en in zijn val vernietigde deze nog een katapult op de koop toe. De inzittenden en omringende krijgers wisten zich op tijd uit de voeten te maken, zodat het nog mee viel voor de agressors.
Ondertussen hadden twee escadrons zware ruiterij ook een uitval gewaagd, door de hoofdpoort en vielen een verschanste eenheid boogschutters aan. Deze laatste leden verliezen en trokken zich veiligheidshalve terug. Een goeie zet, want de cavalerie liep in de val en werd van alle kanten door artillerie bestookt. De leider werd gedood en de rest trok zich terug binnen de muren van de stad.
Daar een stromram en de aanvalsbijl  dicht genaderd waren aan het voorgebouw , kregen de kruisboogschutters en de ondersteunende Ridders bevel zich binnen het poortgebouw terug te trekken. Tijdens dit manoeuvre sneuvelden meerdere manschappen.
Eén van de torens had intussen de wallen bereikt en de belagers vielen de boogschutters aan die de toren en de ruïne bewaakten. Gelukkig waren die gesteund door een militie, zodat ze niet meteen onder de voet gelopen werden. Ook de artillerie van gaf een goede steun, zodat de Moren zich tijdelijk moesten terugtrekken.
Saladin, wetende dat zijn troepen aangevallen waren, zond zijn mannen op hun beurt naar de onderaardse grot, die toegang tot de citadel verschafte. Bij de versperring aangekomen, begonnen zij de toegang in te beuken. Na enkel beurten was Balian gewaarschuwd, dat er zich onder zijn voeten belegeraars aan het werk waren. Twee milities en een groep Tempeliers werden daar op afgestuurd.
De strijd onder de citadel zou doorgaan tot het einde van het spel en bleek min of meer op een status quo uit te draaien.
Op de rechterflank hadden boogschutters en katapulten al een zware tol geëist, waardoor de overlevenden hun heil zochten achter de tweede verdedigingsmuur. De Moren begonnen de ladders op te klimmen!  Enkele boogschutters en artilleristen van de rechtse toren, waren zo wanhopig, dat ze o. l. v. hun officier in de aanval gingen en de Saracenen uit het bovenverdieping van de stormtoren wisten te verdrijven.
De aanvallers bleven echter komen en tenslotte bevonden de speerpunten van Aladins legermacht zich toch binnen de toegangspoort van de citadel. Een van de muren was ingenomen en een andere gesloopt, er kwamen hiaten in de omwalling van Balian.
Jammer genoeg konden wij die spannende ontknoping niet meemaken, daar we al een grote zes uur aan het gamen waren, was ons limiet bereikt en werden de vijandelijkheden gestaakt.
Na het optellen van de punten bleek dat Saladine, het ruim gewonnen had op punten 232/158, een verdiende overwinning dus, maar een beetje met een wrange nasmaak, daar Jeruzalem niet gevallen was.        
P. S.
Er zijn jaren van knutselwerk en twee dagen van voorbereiding aan deze game voorafgegaan. Het resultaat van ons werk zie je hier op onze foto's. Wij hebben genoten van onze hobby - dag en hopen via deze beelden jullie iets van onze ervaring over te dragen.
Met vriendelijke groeten. Steven en Gilbert.
ASSEBROEK, 13/11/2015.
Waregame theme : Kingdom of Heaven (movie with Orlando Bloom!).
Gamers :" Balian of Ibelin", alias Gilbert, defender of Jerusalem, versus Steven as " Salah ad-Din Yoessoef bin Ajjoeb ", attacker of the Holy City.
De situation : a big army of Saracens  besieges  Jerusalem. For each unit of Crusaders , there are two units of Saracens .
They have : three attack towers , heavy -  and a lot of light artillery (catapults), and several mobile sieges constructions. They are building a wooden rampage to reach de walls en using several ladders.
Balian has :  four units of bow-man, two elite Templers horseman and one of veterans. One unit Hospital Knights (veterans), three militia, four catapults en three ballista's.
Two heavy armored Knights quads, a unit of pikemen and a half unit of crossbowmen are defending the main gate. On three towers , boiling oil can  be used and the heavy walls will do the rest!.
THE BATLLE STARTS.
All the sieges machines are on the move and the artillery will be very dangerous for the whole battle.
The biggest  catapult is in front of the city's citadel and Balian is directly involved.
The defenders open fire and one of the siege towers catches fire. After the second round of the game ,  the strategy of the Saracens  became clear and" Ibeline" ordered a counter - attack .
Unfamiliar with the secret tunnel under the citadel, the Saracens didn’t  expect a surprise. The Templars knights destroyed the heavy ballista and killed the crew. But before they could strike at another target, they themselves were attacked by a nearby infantry unit. The struggle lasted until all Templar knights laid death on the field, but the with the destruction of the ballista, their death was not in vain. More and more siege  towers were  set fire on a tower , by means of incendiary arrows and other projectiles ,  but the attackers were able to save most of the towers.  And they continued to close in to the walls!
As in the film, de Crusaders had ballista's with harpoons, with cable and counter weight. One of these harpoons hit a siege tower and with the mechanism, the giant was brought down. In its fall it did  hit another catapult, which was destroyed. All of the warriors in the tower could save themselves before it smashed into the ground.
In the meanwhile two Crusader units of heavy cavalry attacked from the main gate, their target was a bowmen unit hiding behind wooden covers. Some of the latter were killed and the survivors ran into cover behind their supporting lines. A smart move, as the pursuing Templars fell ,into the trap and were now under fire of several catapults . Their leader was killed and the remaining men hurried back into the city, with heavy losses indeed!
Saladin’s men were ramming the first  gate, and bombarding the whole front building. So, Knights and crossbows were ordered to retreat towards  the main gates fortress.  Some of them didn't make it.
One of the siege towers reached the wall and  the attackers went for the crosbowmen,  by these were saved by a unit of militia coming to their aide and were able to push back the Saracens. Saladin, who had witnessed the Templars attack from the tunnel , send  a unit to try to get a foothold behind to walls by using this still open entrance.  Balian alarmed by the fighting ,  sends  two units and a elite infantry unit to stop this new thread. This heavy fighting lasted for the remaining of battle no one making a breakthrough.

On the right flank , bows and artillery had driven of the defenders from the first wall and the Saracens  used ladders to get a foothold.  A few Crusader bowmen isolated in the tower hadn’t made the retreat and succeeded in driving of an attack from a siege tower.
The attackers pushed on  and soon the spearheads of Saladin's army were master of the citadels gate. One wall fallen into the hands of the enemy , another one in ruins.  Balians defense was crumbling!
But he was saved by the bel as our  limit of six hours of gaming was reached.
Counting victory points, Saladin had won with 232/158.
But Jerusalem hadn’t fallen!
P. S.
It took years of modeling  and preparing the game took two days. The results on the pictures. We enjoyed it very much and hope you do the same.
Greeting from Bruges,
Steven &Gilbert.
ASSEBROEK, 13/11/2015.

No comments:

Post a Comment