Tuesday, 7 April 2015

In Bruges - Spartacus and his gladiators, with 54mm figures.

Our Friends and team members Steven & Gilbert played a Spartacus revolt game in 54mm,  at Gilbert's home in Bruges(Brugge)
Scenery all made by Gilbert.
herunder, their account of the game in Dutch and their pics.

Waregame thema Spartacus.
Steven speelt " Spartacus" en de gladiatoren ,versus Gilbert, als "Glaber" die de Romeinen aanvoert.
Het spel.
De opstand begon in de Ludus van Lentulus Batiatus ,waar een dertig tal gladiatoren een eenheid Romeinse wachters over de kling joegen en de inwoners van de villa op de vlucht joegen.
Met een D6 bepaalden we wanneer de mare van de rebellie aan het licht zou komen en opvolging krijgen in de arena in stad, waar het gros van Spartacus mannen aan het oefenen was.
Na enige beurten was de opstand een feit en braken de gladiatoren uit, weg van de arena en stad. Dit ging niet zonder slag of stoot, daar de stadswacht zich niet onbetuigd liet en de legionairs ,in de stad aanwezig, zich met de strijd gingen bemoeien.
Terwijl de opstand in omvang toenam ,was de bevelhebber van  het legioen, dat buiten de stad gelegerd was op de hoogte gebracht van de toestand en zond in allerijl twee eskadrons cavalerie naar de stad!
Het doel van Spartacus was de bergflank van de Vesuvius, alwaar hij een vuist kon maken tegenover de geregelde troepen die op hem afkwamen.
Toen de legionairs de achtergebleven gladiatoren in de arena bijna de baas waren, lieten deze laatsten plots alle wilde dieren uit hun kooien los ,waardoor de legionairs  onverwachte verliezen te slikken kregen!
De ruiterij was ondertussen al opgedoekt,want de Gladiatoren weerstonden de een na de andere aanval en namen zelf het initiatief van de Romeinen over, in zo verre dat, zelfs een ter hulp geschoten Cohort zo goed als uitgeroeid was.
Uiteindelijk slaagde Spartacus en de zijnen met glans in hun opzet en vielen de burgers van de stad ten prooi aan de goodwill van de overwinnaars.No comments:

Post a Comment