Wednesday, 2 September 2015

Raid by Jarl Borg on Kattegat - Ragnar Lothbrok under siege - in 54mm

 Wargame te Assebroek op 19 augustus 2015, tussen Steven en Gilbert met de" Viking's" serie als leiddraad.
Jarl,Borg alias Steven als aanvaller met twee drakkars en een pak boogschutters.
Doel: het inpalmen van de veestapel,het meenemen van de  dorpelingen en slaven en als kers op d e taart,het uitbranden van Ragnars nest!
Ragnar,alias mezelf,moest trachten al die euvels te voorkomen en liefst Borg een pak voor de broek te geven!
Gegeven: de helft van Ragnar's mannen zij op jacht en kunnen alleen door  signalen van een hoorn  of een koerier op d e hoogte gebracht worden van een inval.
Het gooien van een D-8 geeft aan hoeveel beurten de snoodaards ongehinderd kunnen doordringen.Daarna volgt het gooien van een D rood/groen om te zien als er al dan niet alarm geslagen wordt.
Dit liep niet zo vlot voor de dorpelingen,want hun signalen werden amper gehoord,gelukkig konden de krijgers hun posities innemen vooraleer de raiders aan land konden komen.
Er werd gevochten dat d e stukken eraf vlogen,maar uiteindelijk moesten d e verdedigers zich terug trekken op d e steiger,waar ze herhaaldelijk ten prooi vielen aan de boogschutters die lekker vanuit een snek hun doelen bestookten.
Versterking was op komst en ondertussen hadden bereden boogschutters een deel van d e aanvallers kunnen tegenhouden en buiten gevecht stellen.Ragnar had zijn geliefden en volgelingen in een boot gelaten,die onder zijn grote hut verborgen was en in verbinding stond met de fjord.
Zelf trachtte hij het tij te keren en vocht tot de laatse snik hand in hand met de overlevenden.Ondertussen roeiden de dorpelingen onder de steiger door naar open water,maar werden opgemerkt en gepraaid door de tegenstanders.
De jagers kwamen te laat in actie,het vee,de mensen waren in handen van de overvallers en gans het dorp stond in lichte laaie!
Deze keer Keerde Steven met verve terug naar Beveren en liet geen strootje heel van ons mooie dorp.
Het was een beetje wennen aan bepaalde regels,daar er weinig figuren aan deel namen,hooguit een 100 tal en soms werd  het man tegen man uitgevochten.
Maar we kwamen tot een vergelijk en daar draait het verdorie om,niet?
Vele groeten, Gilbert.

Wargame in Assebroek on August 19, 2015, between Steven and Gilbert with the "Viking" series as a guide.
Jarl Borg alias Steven as attacker  with two drakkar ships  and a lot of  archers.
Goal: robbing the  livestock, and tacking villagers as slaves, and as icing on the cake, the burning of Ragnars base!
Ragnar, aka myself, had to try to avoid all the evils and preferably giving Borg a spanking!
Given: half of Ragnar's men are hunting and can only by signalled by a courier about the raid.
Throwing a D-8 shows how many turns the villains have before  reactions can start. After thise numbe of turns a die with green and red facings will tell if an alarm is beaten or not.
 This proved to be  not so easy for the villagers, but, fortunately some warriors had taken positions before the raiders could come ashore.
The fighting was intense and the defenders had to pull back quickly on the jetty, where thet repeatedly fell prey to the archers from the ships easily shooting at their  targets.
Reinforcement were coming in the meanwhile as mounted archers putting some attackers out of actio.Ragnar loved ones  and followers fled in a boat, which had been hidden under a building and connected with the fjord. Ragnar himself tried to turn the tide and fought until the last breath with the last survivors in hand in hand. The escaping  villagers tried to gain open water, but were noticed and taken by the attackers.
The hunting party came too late in action, the cattle, the villagers, all fell into the hands of robbers and the entire village in flames!
This time Steven returned home victorious having gained avery victory point.
 It was a bit of getting used to certain parts of the rule, with only a limited number of figures taking part, at most a 100 with many man to man combats fought.
But we came to an agreement on our rule and that is what it is all about  damned, right?
Many greetings, Gilbert.

 The hunting party
de jagers


 de aanval
the attackGilbert

de vluchters ingehaald
the fleeing villagers cought


3 comments:

 1. Great ships and scenery, I've just started to collect figures of this period for wargaming so your pictures have given me lots of inspiration.
  Best wishes, Brian

  ReplyDelete
 2. Erg leuk weer om te lezen, mannen! Ik blijf het mooi vinden hoe simpel jullie zeer speelbare scenario's opzetten met ogenschijnlijk haalbare middelen. Het inzetten van bepaalde scenery elementen in de verschillende spellen en ze dan steeds anders in het spel te betrekken is economisch en tijdbesparend maar ook leuk. Het laat duidelijk zien dat het niet om groot geld gaat om toch enorm veel plezier aan te kunnen beleven. Ik houd van de handgemaakte stukken in tegenstelling tot de pre gefabriceerde alternatieven of echt dure commerciële 54mm hutten, huizen en dergelijke. Handgemaakt is uniek en vaak veel realistischer (scheefgezakt, gerepareerd en net even anders) in tegenstelling tot bv voorgezegde of gestanste muurelementen.
  Ik ben wel benieuwd naar de origine van de diverse figuren. Dit omdat ik wel iets, maar op zich niet veel van deze periode in 54mm plastic bezit? Conté?, ACTA? ... ik moet gissen.. waar komen ze vandaan?

  ReplyDelete
 3. Nice report, love the figures and chips...

  ReplyDelete